ششمین جلسه “شورای راهبری خوشه پوشاک قم” برگزار شد

ششمین جلسه “شورای راهبری خوشه پوشاک قم” برگزار شد

ششمین جلسه “شورای راهبری خوشه پوشاک قم” با حضور معاونت محترم صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان، نماینده استانداری، نماینده سازمان صمت و معاونت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ذینفعان  منتخب خوشه با هدف ارائه برنامه های عملیاتی پیشنهادی و بررسی نحوه پیشبرد هرچه بهتر آنها در مورخه دوم تیر ماه برگزار گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خوشه پوشاک قم

0