رابطه بین اندازه نخ، اندازه سوزن و پارچه

رابطه بین اندازه نخ، اندازه سوزن و پارچه

Relation Between Thread Size, Needle Size and Material

در هنگام دوخت لباس ها در بخش پوشاک، لازم است که اندازه نخ، اندازه سوزن و پارچه یک ترکیب مناسب را تشکیل دهند. در غیر این صورت، خطاهای مختلفی در هنگام دوخت لباس ها به وجود می آیند و نهایتاً ممکن است لباس ها در هنگام بازرسی نهایی، رد شده و تائید نگردند. علاوه بر این، اگر این موارد به درستی مورد توجه قرار نگیرند؛ کل فرآیندهای تولید با مشکل روبرو می شوند. به دلیل اهمیت این موضوع در صنعت پوشاک، قصد داریم تا رابطه بین اندازه نخ، اندازه سوزن و پارچه را در یک جدول توضیح دهیم.

بررسی رابطه بین اندازه نخ، اندازه سوزن و پارچه

جدول زیر رابطه بین اندازه نخ، اندازه سوزن و پارچه را نشان می دهد؛ دانستن این موارد برای دوخت بهتر لباس ها لازم است.

کلام پایانی

چنانچه این مطلب را با دقت خوانده باشید؛ می توانید در مصاحبه های شغلی به راحتی به سوالات زیر پاسخ دهید:

  1. رابطه بین اندازه نخ و اندازه سوزن را نشان دهید.
  2. رابطه بین اندازه نخ و پارچه را نشان دهید.
  3. رابطه ای بین اندازه های نخ و پارچه برقرار کنید.
  4. رابطه ای بین اندازه نخ، اندازه سوزن و پارچه برقرار کنید.
  5. رابطه ای ارائه دهید که نشان دهنده ارتباط بین اندازه سوزن، اندازه نخ و پارچه باشد.

منبع: Garments merchandising 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خوشه پوشاک قم

0