اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک قم

سال و نحوه تشکیل اتحادیه:

این اتحادیه در سال 1396 با ادغام چهار اتحادیه پیراهن و تریکو، خیاطان، خشکشوئی و کشبافان تشکیل گردید و با نام اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک ثبت گردید و فعالیت خود را اغاز نمود.
اتحادیه با عضویت تعدادی از واحدهای صنفی تشکیل می گردد و نیاز به هیئت مدیره 5 یا 7 نفره دارد که بستگی به تعداد عضوهای آن دارد یعنی عضوهای بالای 1000 نفر نیاز به هیئت مدیره 7 نفره و کمتر از 1000 نفر نیاز به هیئت مدیره 5 نفره دارد.
جهت تشکیل هیئت مدیره نیاز به برگزاری انتخابات می باشد که نحوه ی انجام آن به شرح ذیل می باشد:
در ابتدا در روزنامه آگهی می گردد و به اعضاء تحت پوشش پیامک ارسال می شود که جهت ثبت نام در کاندیداتوری هیئت مدیره شرکت نمایند بعداز ثبت نام، انتخابات توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت هر شهر صورت میگیرد که اعضاء تحت پوشش در آن شرکت نموده و به کاندیداتور ها رای می دهند و هیئت مدیره انتخاب می گردد.

چارت سازمانی:

فعالیت های فرهنگی و هنری انجمن:

  • معرفی اعضاء تحت پوشش اتحادیه جهت اخذ مواد اولیه به اتحادیه پوشاک تهران
  • معرفی اعضاء تحت پوشش اتحادیه جهت اخذ وام به بانک
  • سرکشی هیئت مدیره اتحادیه به کارگاه ها و کارخانه های تولید

اعضاء هیئت مدیره اتحادیه:

رئیس:  آقای حسین تلخابی

نائب رئیس اول:  آقای علی باقری

نائب رئیس دوم:  آقای رضا حاجی پور قمی

خزانه دار:  آقای محمود اصلانی

دبیر:  آقای حسین رستمی

بازرس هیئت مدیره:

خوشه پوشاک قم

0