استقرار ذینفعان خوشه پوشاک قم در یکی از شهرکهای صنعتی

استقرار ذینفعان خوشه پوشاک قم در یکی از شهرکهای صنعتی

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قم در جلسه شورای راهبری خوشه پوشاک در دهه تولید و تجارت از برنامه ریزی برای استقرار ذینفعان خوشه پوشاک قم در یکی از شهرکهای صنعتی استان قم خبر داد.

دکتر ابراهیمی در این خصوص افزود:پروژه توسعه خوشه پوشاک قم در مهر ماه سال 1398 آغاز شده است. پس از پایان مطالعه شناختی و تعیین نقاط فشار خوشه، سه استراتژی ذیل برای خوشه تبیین گردید:
بهبود وضعیت تامین مواد اولیه، بهبود فضای تولید و توسعه بازار و ارتقاء مهارت منابع انسانی
در سال اول تیم توسعه برنامه های اجرایی خود را در قالب برگزاری نشست های مختلف، بازدید از واحدها، برگزاری دوره های آموزشی مجازی، برگزاری تورهای بازدید از کارخانجات پوشاک، راه اندازی صفحات مجازی مربوط به خوشه و مدیریت آن ها، مطالعات بازار پوشاک کشورهای پیشرو در صنعت پوشاک مانند چین، بنگلادش، ترکیه به انجام رسانید.
در سال دوم پروژه توسعه خوشه پوشاک قم فعالیت هایی نظیر بازدید از نمایشگاهها، برگزاری تورهای بازدید و دوره های آموزشی حضوری با جدیت بیشتری ادامه پیدا کرد. همزمان با برگزاری برنامه های آموزشی و توسعه بازار، برنامه های مربوط به استراتژی رفع مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه در سال دوم بیش از پیش و در قالب برگزاری نشست های متعدد با اعضای فعال پیگیری میشد. خرید مشترک مواد اولیه و ایجاد یک شبکه نرم تأمین مواد اولیه از دستاوردهای اجرای برنامه های مربوط به استراتژی رفع مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه مورد نیاز اعضای خوشه بود. راه اندازی و مدیریت وب سایت خوشه، پیگیری واگذاری زمین و ایجاد یک زون صنعتی پوشاک، ایجاد نشریه های الکترونیکی خوشه و … از دیگر دستاوردهای برنامه های توسعه در سال دوم پروژه بود.
سال سوم پروژه خوشه پوشاک را میتوان سال بهره برداری از فعالیت های انجام شده در دو سال اول دانست. زیرا اقداماتی مانند فروش مشترک محصولات خوشه که در سال سوم توسعه شروع شد و همچنین افزایش قابل توجه مشارکت تولیدکنندگان در برنامه های اجرایی تیم توسعه و اتحادیه ها نشان از همین موضوع دارد. از برنامه های مهم انجام شده و در حال پیگیری تیم توسعه خوشه در سال سوم میتوان به برگزاری تور خارجی بازدید از اکسپو دبی، تهیه و انتشار یک کتاب جامع در رابطه با صنعت پوشاک، تهیه و انتشار کتاب پیشکسوتان و کارآفرینان برتر پوشاک استان، برگزاری اولین همایش صنعت پوشاک در قم اشاره کرد.
موضوع تجمیع واحدهای کسب و کار پوشاک قم از مطالبات مهم و اساسی ذینفعان بود که با پیگیریهای مستمر شرکت شهرکهای صنعتی استان قم و تیم توسعه خوشه و اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک قم در حال محقق شدن می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خوشه پوشاک قم

0