ارائه تسهیلات رونق تولید به تولیدکنندگان پوشاک توسط سازمان صمت استان قم

ارائه تسهیلات رونق تولید به تولیدکنندگان پوشاک توسط سازمان صمت استان قم

جلسه تیم توسعه خوشه پوشاک قم، رئیس و نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک و اعضاء شورای راهبری خوشه با دبیرخانه ستاد تسهیل سازمان صمت استان با محوریت موضوع ارائه تسهیلات به ذینفعان خوشه برگزار شد.
در این جلسه که در مورخه ۲۲ام تیر ماه ۱۴۰۰ در محل سازمان صمت استان برگزار گردید، حول موضوع ارائه تسهیلات به ذینفعان خوشه توسط ستاد تسهیل بحث و گفت و گو صورت گرفت.
مهندس احمدی دبیر ستاد، اظهار داشتند: تولیدکنندگانی که دارای پروانه تولید هستند می توانند با مراجعه به سازمان و ارائه مدارک و مستندات لازم از تسهیلات در نظر گرفته شده جهت رونق تولید، بهره مند شوند.
همچنین ایشان در بخش دیگری از صحبت هایشان اظهار داشتند: بخش پوشاک استان قم برای بهره مندی از تسهیلات کرونایی، باید صنف پوشاک را به عنوان یک صنف آسیب دیده از کرونا مطرح کنند.

خوشه پوشاک قم

0