تکنیک هایی جهت شناسایی مواد موجود در نخ منسوجات

تکنیک هایی جهت شناسایی مواد موجود در نخ منسوجات

تقسیم بندی نخ از نظر جنس آن

نخ طبیعی (که از الیاف طبیعی گرفته می‌شود.)

نخ مصنوعی (از الیاف مصنوعی تولید می‌شود مانند پلی استر و…)

نخ مخلوط (از ترکیب کردن الیاف طبیعی و مصنوعی تولید می‌شوند)

تعیین ماده ای که در نخ وجود دارد و شما به دنبال فهمیدن در مورد آن هستید، گاهی اوقات مشکل است. در این مورد به دانش عالی و تجربه خوب جهت ایجاد یک قضاوت مناسب نیاز خواهید داشت. اگر شما می خواهید بسیار دقیق باشید، باید ماده را به آزمایشگاه برای یک تحلیلگر علمی ارسال نمایید. همچنین بعضی از تکنیک ها وجود دارند که در رسیدن به جواب سریع می توانند کمک کننده باشند. شما از این روش ها جهت تحلیل نخ بدون کمک از هرگونه تجهیزاتی می توانید استفاده نمایید.

نوع نخشرح
پنبهوقتی شما نخ را باز می کنید و استپیل ها را از آن بیرون می کشید، همه استیپل ها را کوچکتر از ۲ اینچ مشاهده خواهید کرد. وقتی شما نخ را می سوزانید، مانند کاغذ سوخته به رنگ سفید مایل به خاکستری سوزانده خواهد شد.
ابریشموقتی شما نخ را باز و از هم می شکافید و الیاف را از آن بیرون می کشید، الیاف را بسیار بزرگتر از ۲ اینچ مشاهده خواهید کرد. آنها بسیار ریز و نرم هستند. وقتی آن را می سوزانید، به خاکستر تیره رنگی تبدیل می شود (مانند یک حباب). شما می توانید آن را با دست به غبار خرد کنید.
رامیوقتی شما نخ را باز و از هم می شکافید و الیاف را از آن بیرون می کشید، الیاف را بسیار بزرگتر از ۲ اینچ مشاهده خواهید کرد. آنها ضخیم و سفت هستند، اما زیاد قابل انعطاف نیستند. وقتی شما الیاف را می سوزانید، مانند پنبه به رنگ سفید مایل به خاکستری سوزانده خواهند شد.
پشموقتی شما نخ را باز و از هم می شکافید و الیاف را از آن بیرون می کشید، الیاف را بسیار بزرگتر از ۲ اینچ مشاهده خواهید کرد. آنها زیاد صاف، نرم و قابل انعطاف نیستند. در این حالت شما به پشم یا ماده مصنوعی بودن شک خواهید کرد. وقتی شما آن را می سوزانید، همانند موی سر انسان یک بوی بسیار قوی را حس خواهید کرد. در هنگام فرآیند سوزاندن، ذوب نمی شود.
ماده مصنوعیاگر به یک تحلیلگر ماهر و خبره در آزمایشگاه مراجعه نکنید، نمی توانید در مورد نوع الیاف مصنوعی به غیر از جداسازی رایون از دیگر مواد مصنوعی اظهار نظر کنید.
پلی استر، نایلون و آکریلیکاز طریق صنعت نفت و پتروشیمی تولید می شوند، بنابراین ما وقتی نخ را باز و از هم می شکافیم و الیاف را از آن بیرون می کشیم، الیاف را با طول بسیار بزرگی مشاهده خواهیم کرد که حتی ضخیم نیز هستند. وقتی نخ سوزانده می شود، ابتدا ذوب می گردد. وقتی به مرحله سوختن می رسد، دود آن سیاه رنگ است.
ریونریون از خمیر کاغذی که از چوب له شده به وجود می آید، ساخته می شود، بنابراین سوختن آن مانند پنبه و کاغذ است. پلی استر، نایلون، اسید آکریلیک و موارد دیگر جزء محصولات جانبی صنعت نفت هستند و آنها همانند پلاستیک یا نفت سوزانده می شوند. اگر این محصول جانبی، رایون باشد، وقتی شما نخ را باز و از هم می شکافید و الیاف را از آن بیرون می کشید، الیاف را با طول بسیار بزرگی مشاهده خواهید کرد که بسیار نرم و حتی ضخیم هستند. وقتی شما آن را می سوزانید، همانند کاغذ یا پنبه به رنگ سفید مایل خاکستری دیده می شوند و شما هیچگونه ذوبی را مشاهده نمی کنید.

خوشه پوشاک قم

0